St. George Orthodox Church
Albanian Archdiocese of the OCA
Trumbull, Connecticut
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Burime ne Shqip (Albanian Resources)

Mirë se vini në Seksionin e Burimit Shqiptar. Lutemi të na vizitoni shpesh, ndërsa shtojmë materiale të reja, sapo na paraqiten të gatshme.

Welcome to our Albanian Resource Section!   Please visit us often as we are adding new material as it becomes available to us.

Mire se ardhet me Krishtin (Welcome)

Misteret e Shenjta (Holy Mysteries)

Pagëzimi (Baptism)

Morosja (Chrysmation)

Martesa (Marriage)

Pendimi (Confession)

Eterit e Kishes per Pendimi (Fathers of the Church on Confession)

Kungata Hyjnore (Holy Communion)

Misteri i Vajimit – Etqelia (Unction)

Misteri i Priftërisë  (Ordination)

Enciklikë e Njëqindvjetorit (Centennial Encyclical)

Upcoming Services & Events
Sunday, January 26th
9:30AM Church School prayers and talk w/ Fr. John
9:30AM Church School in Church Hall
10AM Divine Liturgy - Holy Ghost joining at St. George
Sunday, February 2nd
MEETING OF THE LORD IN THE TEMPLE ("Papandia")
9:30AM Church School talk w/ Fr. Sergei
9:45AM General Confession
10AM Litrugy followed by Children's Procession; 
Distribution of "Konizma" Icons 
Sunday, February 9th
SUNDAY OF THE PUBLICAN & PHARISEE
9:30AM Church School prayers & talk w/ Fr. Sergei
9:45AM Church School
10AM Divine Liturgy
Annual Parish Meeting in Church Hall to follow
Saturday, February 15th
TBA - Mini-Retreat @ Holy Ghost 
4PM Great Vespers @ Holy Ghost 
General Confession follows

St. George Orthodox Church, Trumbull, CT | Contact