St. George Orthodox Church
Albanian Archdiocese of the OCA
Trumbull, Connecticut
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Burime ne Shqip (Albanian Resources)

Mirë se vini në Seksionin e Burimit Shqiptar. Lutemi të na vizitoni shpesh, ndërsa shtojmë materiale të reja, sapo na paraqiten të gatshme.

Welcome to our Albanian Resource Section!   Please visit us often as we are adding new material as it becomes available to us.

Mire se ardhet me Krishtin (Welcome)

Misteret e Shenjta (Holy Mysteries)

Pagëzimi (Baptism)

Morosja (Chrysmation)

Martesa (Marriage)

Pendimi (Confession)

Eterit e Kishes per Pendimi (Fathers of the Church on Confession)

Kungata Hyjnore (Holy Communion)

Misteri i Vajimit – Etqelia (Unction)

Misteri i Priftërisë  (Ordination)

Enciklikë e Njëqindvjetorit (Centennial Encyclical)


 
Upcoming Services & Events
Sunday, December 15th
9AM Divine Liturgy @ Holy Ghost
Saturday, December 21st
4PM Great Vespers @ St. George served by Fr. John Jillions
Sunday, December 22nd
9:30AM Church School Prayers & talk w/ Fr. John Jillions
9:45AM Church School in Church Hall
10AM Divine Liturgy w/ Fr. John Jillions serving. Holy Ghost joining
Tuesday, December 24th
5PM Christmas Eve Service with Carol sing and Christmas Tableaux, Fr. Sergei serves. 

 

St. George Orthodox Church, Trumbull, CT | Contact