St. George Orthodox Church
Albanian Archdiocese of the OCA
Trumbull, Connecticut
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Burime ne Shqip (Albanian Resources)

Mirë se vini në Seksionin e Burimit Shqiptar. Lutemi të na vizitoni shpesh, ndërsa shtojmë materiale të reja, sapo na paraqiten të gatshme.

Welcome to our Albanian Resource Section!   Please visit us often as we are adding new material as it becomes available to us.

Mire se ardhet me Krishtin (Welcome)

Misteret e Shenjta (Holy Mysteries)

Pagëzimi (Baptism)

Morosja (Chrysmation)

Martesa (Marriage)

Pendimi (Confession)

Eterit e Kishes per Pendimi (Fathers of the Church on Confession)

Kungata Hyjnore (Holy Communion)

Misteri i Vajimit – Etqelia (Unction)

Misteri i Priftërisë  (Ordination)

Enciklikë e Njëqindvjetorit (Centennial Encyclical)

Upcoming Services & Events
Sunday, September 27th
16th SUNDAY AFTER PENTECOST
9:30AM Divine Liturgy
(St. George is operating on a restricted re-opening for Sunday Divine Liturgy only - please view the approved guidelines for attendance)
Sunday, October 4th
17th SUNDAY AFTER PENTECOST
9:15AM General Confession
9:30AM Divine Liturgy
(St. George is operating on a restricted re-opening for Sunday Divine Liturgy only - please view the approved guidelines for attendance)
Sunday, October 11th
18th SUNDAY AFTER PENTECOST
9:30AM Divine Liturgy w/ Holy Ghost Church @ Holy Ghost Park, 70 Nells Rock Rd, Shelton
St George attendance registration rules still required
Charities

St. George Orthodox Church, Trumbull, CT | Contact