St. George Orthodox Church
Albanian Archdiocese of the OCA
Trumbull, Connecticut
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Burime ne Shqip (Albanian Resources)

Mirë se vini në Seksionin e Burimit Shqiptar. Lutemi të na vizitoni shpesh, ndërsa shtojmë materiale të reja, sapo na paraqiten të gatshme.

Welcome to our Albanian Resource Section!   Please visit us often as we are adding new material as it becomes available to us.

Mire se ardhet me Krishtin (Welcome)

Misteret e Shenjta (Holy Mysteries)

Pagëzimi (Baptism)

Morosja (Chrysmation)

Martesa (Marriage)

Pendimi (Confession)

Eterit e Kishes per Pendimi (Fathers of the Church on Confession)

Kungata Hyjnore (Holy Communion)

Misteri i Vajimit – Etqelia (Unction)

Misteri i Priftërisë  (Ordination)

Enciklikë e Njëqindvjetorit (Centennial Encyclical)

Upcoming Services & Events
Sunday, June 26th
2nd SUNDAY AFTER PENTECOST - All Saints of America
9:30AM Divine Liturgy
40-Day Memorial for Helen Reh
Sunday, July 3rd
3rd SUNDAY AFTER PENTECOST
9:15AM General Confession
9:30AM Divine Liturgy
Sunday, July 10th
4TH SUNDAY AFTER PENTECOST
9:30AM Divine Liturgy
View Live-Streamed Services

Connect below to view a Live Stream of our services from our Facebook page:

Sunday, June 26th - 9:30AM: Divine Liturgy

Charities
00000

St. George Orthodox Church, Trumbull, CT | Contact