St. George Orthodox Church
Albanian Archdiocese of the OCA
Trumbull, Connecticut
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Burime ne Shqip (Albanian Resources)

Mirë se vini në Seksionin e Burimit Shqiptar. Lutemi të na vizitoni shpesh, ndërsa shtojmë materiale të reja, sapo na paraqiten të gatshme.

Welcome to our Albanian Resource Section!   Please visit us often as we are adding new material as it becomes available to us.

Mire se ardhet me Krishtin (Welcome)

Misteret e Shenjta (Holy Mysteries)

Pagëzimi (Baptism)

Morosja (Chrysmation)

Martesa (Marriage)

Pendimi (Confession)

Eterit e Kishes per Pendimi (Fathers of the Church on Confession)

Kungata Hyjnore (Holy Communion)

Misteri i Vajimit – Etqelia (Unction)

Misteri i Priftërisë  (Ordination)

Enciklikë e Njëqindvjetorit (Centennial Encyclical)

Upcoming Services & Events
Sunday, April 18th
ST. MARY OF EGYPT
9:30AM Divine Liturgy followed by 1st Anniv Memorial for Peter Lazar
(St. George is operating on a restricted attendance guideline for services - please reserve ahead to attend services)
Saturday, April 24th
PALM SUNDAY VESPERS
4PM Vespers
(St. George is operating on a restricted attendance guideline for services - please reserve ahead to attend services)
Sunday, April 25th
PALM SUNDAY
9:30AM Divine Liturgy
7PM Bridegroom Matins for Holy Monday
(St. George is operating on a restricted attendance guideline for services - please reserve ahead to attend services)
Charities

St. George Orthodox Church, Trumbull, CT | Contact