St. George Orthodox Church
Albanian Archdiocese of the OCA
Trumbull, Connecticut
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Boston, shqiptarët nderojnë Kryepeshkopin Nikon
Burime ne Shqip (Albanian Resources)

Mirë se vini në Seksionin e Burimit Shqiptar. Lutemi të na vizitoni shpesh, ndërsa shtojmë materiale të reja, sapo na paraqiten të gatshme.

Welcome to our Albanian Resource Section!   Please visit us often as we are adding new material as it becomes available to us.

Mire se ardhet me Krishtin (Welcome)

Misteret e Shenjta (Holy Mysteries)

Pagëzimi (Baptism)

Morosja (Chrysmation)

Martesa (Marriage)

Pendimi (Confession)

Eterit e Kishes per Pendimi (Fathers of the Church on Confession)

Kungata Hyjnore (Holy Communion)

Misteri i Vajimit – Etqelia (Unction)

Misteri i Priftërisë  (Ordination)

Enciklikë e Njëqindvjetorit (Centennial Encyclical)

Upcoming Services & Events
Sunday, April 2nd
5th SUNDAY OF LENT - ST. MARY OF EGYPT
9:15AM General Confession
9:30AM Divine Liturgy, followed by 40-Day Memorial for Vanjgo ‘Petri' Konstantini 
Saturday, April 8th
LAZARUS SATURDAY
4PM Palm Sunday Vespers
Sunday, April 9th
ENTRY OF OUR LORD INTO JERUSALEM - (PALM SUNDAY)
9:15AM Church School meets w/ Fr. Sergei
9:30AM Divine Liturgy
7PM Bridegroom Service
View Live-Streamed Services

Connect below to view a Live Stream of our services from our Facebook page:

Sunday, April 2nd - 10AM: Divine Liturgy

St. George Orthodox Church, Trumbull, CT | Contact